Kleiner Falkenflug: Landeplatz des Falken

english:

Landing fields of the falcon
This is my home

So, now I'll tell you something about myself, so you´ll know whom you are dealing with... My official name is a Kestrel, a member of the family of falcons - and therefore a bird of prey like hawks and eagles. We falcons are almost everywhere in the world. My preference is to nest in building niches (I don´t make my own nest by the way - I simply lay my eggs where it is convenient!). My body and wings are designed for fast flying and sweeping down from great heights, so I can catch even the fastest mouse. Sometimes I hover in the air and brace my wings before I plunge. My falcon eye misses nothing, thanks to my ability to see at an angle of 220° - plus the movable vertebrae in my neck allow me to rotate my head 180° - meaning I can see everything in a 360° circle! You can´t do that, can you? And my falcon tooth (i.e. my serrated beak), my feathers and my claws are all well suited for hunting. People have always admired falcons, and the name of this place, Falkenstein, is an example of this. We have been trained to hunt, as domesticated falcons even today. Here in Falkenstein my family lives in large numbers, you can see me often in the sky – and if you want to know more about me, please read about me in books or on the internet. And I am honored that you care.


česky:

 

Kde se slétají sokoli
Kde je můj domov

Teď vám budu vyprávět o sobě, abyste také věděli, s kým máte co dělat. Jsem poštolka, člen rodiny sokolů a tedy i dravec jako káně nebo orel. My sokolové jsme téměř všude na světě. Moje jméno pochází z mé záliby v hnízdění v budovách (hnízdo si konec konců nestavím žádné – nechám si ho postavit nebo snesu vejce prostě jen tak!). Moje tělo a křídla je uzpůsobeno k rychlému létání a klesání z velké výšky, takže chytím i tu nejrychlejší myš. Někdy, než se spustím, polétávám na místě ve vzduchu a třepetám se. Mému sokolímu oku nic neujde, vidím velmi daleko a díky pohyblivému krčnímu obratli mohu otáčet hlavou o 180° a tak vidím v úhlu 220° – to vy nedokážete, nebo snad ano? Ale k lovu se skvěle hodí i můj sokolí zub, tak se nazývá můj pilovitý zobák, moje peří a drápy. Lidé nás sokoly vždycky obdivovali, příkladem je i název Falkenstein. Cvičili nás k lovu, takoví vycvičení lovečtí sokolové existují do dneška. Zde ve Falkensteinu žije moje početná rodina, můžete mě často vidět na obloze, a pokud o mně chcete vědět ještě více, přečtěte si knihy nebo si otevřete internetové stránky.